Voorwaarden

Voorwaarden bij Registratie & Gebruik van Taallessen Online

Op deze Algemene Voorwaarden, registraties en (rechts)handelingen tussen Taallessen Online en de abonnee is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Alle registraties worden afgesloten voor de periode van 365 dagen en niet automatisch verlengd. Registratie gaat in op het moment van betaling en wordt pas actief nadat de betaling is ontvangen.

Via het opgegeven E-mailadres worden betalingsgegevens verstrekt in een welkomstbericht dat direct wordt verzonden. Binnen drie dagen na de ontvangst van de betaling wordt per E-mail de toegangscode toegestuurd.

Vlak voor het aflopen van het registratietermijn wordt nog een herinneringsbericht verzonden. Communicatie over het abonnement kan via E-mail en alleen vanaf het opgegeven E-mailadres.

1)Registratie voor particulieren:€ 50,00 voor 365 dagen met één vast opgegeven IP adres
2)Registratie voor instellingen:€ 150,00 voor 365 dagen met maximaal 1000 IP adressen
3)Registratie voor Sociogram:€ 30,00 voor 365 dagen met eigen toegangscode
4)Registratie voor Gesprekplanner:€ 30,00 voor 365 dagen met eigen toegangscode


Taallessen Online garandeert niet dat de website vrij is van fouten, gebreken of dat de website actueel, compleet of accuraat is.

Taallessen Online accepteert geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door incorrecte informatie op de website of het incorrect functioneren van de website. Indien u van mening bent dat u anderzijds schade heeft geleden, is de financiële aansprakelijkheid maximaal het betaalde registratiebedrag van één jaar.

Taallessen Online zal zich inspannen om de website ter beschikking te stellen aan de abonnees maar garandeert niet dat de website altijd ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn.

Taallessen Online behoudt zich het recht voor om de website onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan en onaangekondigd onderdelen van de website aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen.

De registratie bij Taallessen Online is verbonden met de aanvrager. Particulieren kunnen en mogen de registratie alleen vanaf het eigen IP adres gebruiken. Instellingen gebruiken de persoonlijke toegangscode en mogen deze alleen aan de eigen leerlingen doorgeven tot een maximum van 1000 verschillende IP adressen. Het is mogelijk om meer dan 1000 IP adressen toe te staan. Ieder extra IP adres kost dan € 0,50 per jaar extra.

Volgens de wet kopen op afstand, heeft de koper zeven dagen bedenktijd en recht op ontbinding zonder opgaaf van reden. Indien je al hebt betaald, dan wordt het bedrag z.s.m. teruggestort op je rekening en in ieder geval binnen zeven dagen. Je kunt de aankoop ontbinden door een E-mail te sturen aan fokker.h@gmail.com.


Problemen & klachten

Indien er een probleem of klacht optreedt, moet je binnen drie werkdagen via E-mail contact opnemen met Taallessen Online.

Problemen met de registratie:

Het is bekend dat sommige scholen ondanks een juist IP adres geen toegang krijgen tot de pagina's via IP herkenning. Gebruik in dat geval de verzonden hyperlink met de toegangscode.

Problemen met de lesjes:

Problemen met de lesjes zelf worden onder andere veroorzaakt door popup blokkeringen van de browser, browserinstellingen, tool bars of antivirusprogramma´s. Ook moet de website bij Internet Explorer eerst als `vertrouwde website` worden toegevoegd.! Voor mogelijke oplossingen verwijs ik naar de knop `Problemen` op de startpagina.

De website is oorspronkelijk gemaakt in PHP 5.6 en recent herschreven naar PHP 7.4. Er treden hierdoor soms fouten op bij het maken van lessen of en bezoeken van pagina's. Ik doe mijn best storingen snel op te lossen maar kan geen garantie geven dat de website altijd goed werkt. Besef dan dat de prijs die je betaalt laag is. Geef storingen door zodat ik ze kan oplossen.

Problemen door misbruik:

Het plaatsen van een hyperlink naar www.taallessenonline.nl met daarin opgenomen de geregistreerde toegangscode op een publieke internetpagina is niet toegestaan en wordt als misbruik gezien (Niet geregistreerde bezoekers zouden via zo'n hyperlink een registratie kunnen omzeilen).

Helaas gebeurt het dat leerlingen de website misbruiken via E-mail, gastenboek en onwenselijk taalgebruik bij registratie e.d. In de meeste gevallen start een automatische blokkering van Taallessen Online en kan de hele instelling de website niet meer bezoeken. Het is aan te raden leerlingen van te voren te vertellen hoe zij om dienen te gaan op het Internet en de website van Taallessen Online. Via een e-mailbericht kun je zelf de blokkering weer opheffen of u neemt contact op met Taallessen Online.