Digitale vragenlijsten
Sociogram Pesttest Thermometer Competenties Stoer! Executief Licor
Topografie 2.0
Omgeving  5 
Nederland  6 
Europa  7 
Wereld  8 
WoordspellingWinnaar Galgje
in week 13

Groep 3 3 
Groep 4 4 
Groep 5 5 
Groep 6 6 
Groep 7 7 
Groep 8 8 
Woordpakketten Woordpakketten Woordpakketten Woordpakketten Woordpakketten Woordpakketten
Remediërend oefenen
Digitale weektaak
 4 5 6 7 8 
Een database met 21731 woorden


Alfabet oefenen  4 5 6 7 8 
Lidwoorden oefenen  4 5 6 7 8 
Lettergrepen oefenen  4 5 6 7 8 
Woordenschat oefenen  4 5 6 7 8 
Uitdagende woordjes  6 7 8 
Werkwoordspelling


Werkwoordpakketten
Probeer een werkwoord
meer van dit soort
Een database met 2302 werkwoorden
48 basis werkwoorden
Werkwoordoverzicht
Groep 6 6 
Groep 7 7 
Groep 8 8 
Zelfde klank / Zwak Andere klank / Sterk Andere klank / Sterk
Regelmatig Halfregelmatig Onregelmatig
Hulpwerkwoorden z/s wissel vdw op -d vdw is ge+stam+d
Koppelwerkwoorden v/f wissel vdw op -t vdw is (ge)infinitief
3x andere klank enkelvoud -dt k wordt ch in v.t. vdw als (ge) v.t.
Uitzonderingen zwakke v.t. zwak vdw zwak bvnw
Onvervoegbaar sterke v.t. sterk vdw sterk bvnw
Oefeningen
Uitleg spellingregels
Stam 6 7 8 
Stam + t 7 8 
Persoonsvorm 6 7 8 
Verleden tijd 6 7 8 
Voltooid deelwoord 7 8 
Bijvoeglijk voltooid deelwoord 8 
GrammaticaBijzondere lessen
WOII kwis  6 7 8 
Razzia van Putten 8 
Plustaken  6 7 8 

Voorwaarden gebruik
Woordbenoeming
Coderen & Programmeren
Lidwoord 7 8 
Zelfstandig naamwoord 6 7 8 
Infinitief (hele werkwoord) 6 7 8 
Hulpwerkwoord 7 8 
Voorzetsels 7 8 
Voegwoorden 7 8 
Bijvoeglijk naamwoord 7 8 
Koppelwerkwoord 8 
Tegenwoordig deelwoord 8 
Telwoord 8 
Stoffelijk naamwoord 6 7 8 
Bijwoord 7 8 
Sterk bijvoeglijk naamwoord 8 
Bijvoeglijk voltooid deelwoord 8 
Persoonlijk voornaamwoord 6 7 8 
Aanwijzend voornaamwoord 7 8 
Bezittelijk voornaamwoord 6 7 8 
Vragend voornaamwoord 7 8 
Zinsontleding
Persoonsvorm 6 7 8 
Onderwerp 6 7 8 
Lijdend voorwerp 7 8 
Meewerkend voorwerp 7 8 
Voltooid deelwoord 7 8 
Wederkerig werkwoord 8 
Bijwoordelijke bepaling 8 
Bedrijvende zinnen 8 
Werkwoordelijk gezegde 7 8 
Naamwoordelijk gezegde 8 
Taalbeschouwing
Synoniemen 6 7 8 
Homoniemen 7 8 
Afkortingen 6 7 8 
Groepen 7 8 
Tegenstellingen 6 7 8 
Hoeveelheden 6 7 8 
Samenstellingen 7 8 
Vergrotende trap 6 7 8 
Woordenschat 6 7 8 
Gebiedende wijs 7 8 
Moeilijke meervoud 6 7 8 
Spreekwoorden 6 7 8 
Leestekens 6 7 8 
Indirecte rede 7 8 
Stedenspel 7 8 
Oud geld 7 8 
Begrijpend LezenDeze website
werkt optimaal met

Oefeningen
Groep 5 5 
Groep 6 6 
Groep 7 7 
Groep 8 8 
Welk woord is weg 5 6 7 8 
Les 1 Les 2   Les 3    
Lees en antwoord 5 6 7 8 
Les 1   Les 2 Les 3   Les 4    
De goede volgorde 5 6 7 8 
Les 1   Les 2 Les 3   Les 4    
Zoek de zin 5 6 7 8 
Les 1   Les 2   Les 3 Les 4   Les 5   Les 6 Les 7
Samenvatten 5 6 7 8 
Les 1 Les 2   Les 3 Les 4   Les 5 Les 6   Les 7
Nauwkeurig lezen 5 6 7 8 
    Les 1   Les 2 Les 3   Les 4