Digitale vragenlijsten
Sociogram Pesttest Thermometer Competenties Stoer! Executief Licor
Topografie 2.0
Omgeving  5 
Europa  7 
WoordspellingWinnaar Galgje
in week 29

Groep 7 7 
Woordpakketten
Remediërend oefenen
Digitale weektaak
 4 5 6 7 8 
Een database met 21731 woorden


Alfabet oefenen  4 5 6 7 8 
Lidwoorden oefenen  4 5 6 7 8 
Lettergrepen oefenen  4 5 6 7 8 
Woordenschat oefenen  4 5 6 7 8 
Uitdagende woordjes  6 7 8 
Werkwoordspelling


Werkwoordpakketten
Probeer een werkwoord
meer van dit soort
Een database met 2302 werkwoorden
48 basis werkwoorden
Werkwoordoverzicht
Groep 7 7 
Andere klank / Sterk
Halfregelmatig
Hulpwerkwoorden vdw op -d
Koppelwerkwoorden vdw op -t
3x andere klank k wordt ch in v.t.
Uitzonderingen zwak voltooid deelwoord
Onvervoegbaar sterk voltooid deelwoord
Oefeningen
Uitleg spellingregels
Stam 6 7 8 
Stam + t 7 8 
Persoonsvorm 6 7 8 
Verleden tijd 6 7 8 
Voltooid deelwoord 7 8 
GrammaticaBijzondere lessen
WOII kwis  6 7 8 
Plustaken  6 7 8 

Voorwaarden gebruik
Woordbenoeming
Coderen & Programmeren
Lidwoord 7 8 
Zelfstandig naamwoord 6 7 8 
Infinitief (hele werkwoord) 6 7 8 
Hulpwerkwoord 7 8 
Voorzetsels 7 8 
Voegwoorden 7 8 
Bijvoeglijk naamwoord 7 8 
Stoffelijk naamwoord 6 7 8 
Bijwoord 7 8 
Persoonlijk voornaamwoord 6 7 8 
Aanwijzend voornaamwoord 7 8 
Bezittelijk voornaamwoord 6 7 8 
Vragend voornaamwoord 7 8 
Zinsontleding
Persoonsvorm 6 7 8 
Onderwerp 6 7 8 
Lijdend voorwerp 7 8 
Meewerkend voorwerp 7 8 
Voltooid deelwoord 7 8 
Werkwoordelijk gezegde 7 8 
Taalbeschouwing
Synoniemen 6 7 8 
Homoniemen 7 8 
Afkortingen 6 7 8 
Groepen 7 8 
Tegenstellingen 6 7 8 
Hoeveelheden 6 7 8 
Samenstellingen 7 8 
Vergrotende trap 6 7 8 
Woordenschat 6 7 8 
Gebiedende wijs 7 8 
Moeilijke meervoud 6 7 8 
Spreekwoorden 6 7 8 
Leestekens 6 7 8 
Indirecte rede 7 8 
Stedenspel 7 8 
Oud geld 7 8 
Begrijpend LezenDeze website
werkt optimaal met

Oefeningen
Groep 7 7 
 
 
 
Zoek de zin 5 6 7 8 
Les 7
Samenvatten 5 6 7 8 
Les 4   Les 5
Nauwkeurig lezen 5 6 7 8 
Les 1   Les 2