Digitale vragenlijsten
Sociogram Pesttest Thermometer Competenties Stoer! Executief Licor
Topografie 2.0
Omgeving  5 
Nederland  6 
Europa  7 
Wereld  8 
WoordspellingWinnaar Galgje
in week 29

Groep 3 3 
Groep 4 4 
Groep 5 5 
Groep 6 6 
Groep 7 7 
Groep 8 8 
Woordpakketten Woordpakketten Woordpakketten Woordpakketten Woordpakketten Woordpakketten
Remediërend oefenen
Digitale weektaak
 4 5 6 7 8 
Een database met 21731 woorden


Alfabet oefenen  4 5 6 7 8 
Lidwoorden oefenen  4 5 6 7 8 
Lettergrepen oefenen  4 5 6 7 8 
Woordenschat oefenen  4 5 6 7 8 
Uitdagende woordjes  6 7 8 
Werkwoordspelling


Werkwoordpakketten
Probeer een werkwoord
meer van dit soort
Een database met 2302 werkwoorden
48 basis werkwoorden
Werkwoordoverzicht
Groep 6 6 
Groep 7 7 
Groep 8 8 
Zelfde klank / Zwak Andere klank / Sterk Andere klank / Sterk
Regelmatig Halfregelmatig Onregelmatig
Hulpwerkwoorden z/s wissel vdw op -d vdw is ge+stam+d
Koppelwerkwoorden v/f wissel vdw op -t vdw is (ge)infinitief
3x andere klank enkelvoud -dt k wordt ch in v.t. vdw als (ge) v.t.
Uitzonderingen zwakke verleden tijd zwak voltooid deelwoord zwak bijvoeglijk naamwoord
Onvervoegbaar sterke verleden tijd sterk voltooid deelwoord sterk bijvoeglijk naamwoord
Oefeningen
Uitleg spellingregels
Stam 6 7 8 
Stam + t 7 8 
Persoonsvorm 6 7 8 
Verleden tijd 6 7 8 
Voltooid deelwoord 7 8 
Bijvoeglijk voltooid deelwoord 8 
GrammaticaBijzondere lessen
WOII kwis  6 7 8 
Razzia van Putten 8 
Plustaken  6 7 8 

Voorwaarden gebruik
Woordbenoeming
Coderen & Programmeren
Lidwoord 7 8 
Zelfstandig naamwoord 6 7 8 
Infinitief (hele werkwoord) 6 7 8 
Hulpwerkwoord 7 8 
Voorzetsels 7 8 
Voegwoorden 7 8 
Bijvoeglijk naamwoord 7 8 
Koppelwerkwoord 8 
Tegenwoordig deelwoord 8 
Telwoord 8 
Stoffelijk naamwoord 6 7 8 
Bijwoord 7 8 
Sterk bijvoeglijk naamwoord 8 
Bijvoeglijk voltooid deelwoord 8 
Persoonlijk voornaamwoord 6 7 8 
Aanwijzend voornaamwoord 7 8 
Bezittelijk voornaamwoord 6 7 8 
Vragend voornaamwoord 7 8 
Zinsontleding
Persoonsvorm 6 7 8 
Onderwerp 6 7 8 
Lijdend voorwerp 7 8 
Meewerkend voorwerp 7 8 
Voltooid deelwoord 7 8 
Wederkerig werkwoord 8 
Bijwoordelijke bepaling 8 
Bedrijvende zinnen 8 
Werkwoordelijk gezegde 7 8 
Naamwoordelijk gezegde 8 
Taalbeschouwing
Synoniemen 6 7 8 
Homoniemen 7 8 
Afkortingen 6 7 8 
Groepen 7 8 
Tegenstellingen 6 7 8 
Hoeveelheden 6 7 8 
Samenstellingen 7 8 
Vergrotende trap 6 7 8 
Woordenschat 6 7 8 
Gebiedende wijs 7 8 
Moeilijke meervoud 6 7 8 
Spreekwoorden 6 7 8 
Leestekens 6 7 8 
Indirecte rede 7 8 
Stedenspel 7 8 
Oud geld 7 8 
Begrijpend LezenDeze website
werkt optimaal met

Oefeningen
Groep 5 5 
Groep 6 6 
Groep 7 7 
Groep 8 8 
Welk woord is weg 5 6 7 8 
Les 1 Les 2   Les 3    
Lees en antwoord 5 6 7 8 
Les 1   Les 2 Les 3   Les 4    
De goede volgorde 5 6 7 8 
Les 1   Les 2 Les 3   Les 4    
Zoek de zin 5 6 7 8 
Les 1   Les 2   Les 3 Les 4   Les 5   Les 6 Les 7
Samenvatten 5 6 7 8 
Les 1 Les 2   Les 3 Les 4   Les 5 Les 6   Les 7
Nauwkeurig lezen 5 6 7 8 
    Les 1   Les 2 Les 3   Les 4