Digitale vragenlijsten


Sociogram

Achtergrond
Thermometer

Achtergrond
Pesttest

Achtergrond
Competenties

Achtergrond
Stoer!

Achtergrond
SEO

Achtergrond
Licor

Achtergrond
Topografie 2.0
Nederland  6 7 8 
Europa  6 7 8 
Wereld  6 7 8 
Woordspelling
Winnaar Galgje
in week 22

van alle scholen
Janine
Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Woordpakketten Woordpakketten Woordpakketten Woordpakketten Woordpakketten Woordpakketten
Meer werkwoorden Meer werkwoorden Meer werkwoorden
Remediërend oefenen
Speel Galgje   
Een database met 21603 woordenAuditief dictee Auditief dictee
Alfabet oefenen  4 5 6 7 8 
Lidwoorden oefenen  4 5 6 7 8 
Lettergrepen oefenen  4 5 6 7 8 
Woordenschat oefenen  4 5 6 7 8 
Uitdagende woordjes  6 7 8 
Werkwoordspelling
Werkwoordpakketten
Zoek een werkwoord
meer van dit soort
Een database met 2290 werkwoorden
48 Grondwerkwoorden

Werkwoordoverzicht
Groep 6 Groep 7 Groep 8
Werkwoordpakket Werkwoordpakket Werkwoordpakket
Zelfde klank / Zwak Andere klank / Sterk Andere klank / Sterk
Regelmatig Halfregelmatig Onregelmatig
Hulpwerkwoorden z/s wissel vdw op -d vdw is ge+stam+d
Koppelwerkwoorden v/f wissel vdw op -t vdw is (ge)infinitief
3x andere klank enkelvoud -dt k wordt ch in v.t. vdw als (ge) v.t.
Uitzonderingen zwakke v.t. zwak vdw zwak bvnw
Onvervoegbaar sterke v.t. sterk vdw sterk bvnw
Uitleg spellingregels
Stam 6 7 8 
Stam + t 7 8 
Persoonsvorm 6 7 8 
Verleden tijd 6 7 8 
Voltooid deelwoord 7 8 
Bijvoeglijk voltooid deelwoord 8 
Werkwoordoefeningen   Groep 6 Groep 7 Groep 8
Oefeningen Oefeningen Oefeningen
Werkwoord dictee Werkwoord dictee
Grammatica


Bijzondere lessen
Noach kwis  6 7 8 
Kerst kwis  6 7 8 
Kerst kwis 2  6 7 8 
WOII kwis  6 7 8 
Plustaken 7 8 
Razzia van Putten 8 


Voorwaarden gebruik
Taallessen Groep 6 Groep 7 Groep 8
Oefeningen Oefeningen Oefeningen
Woordbenoeming
Lidwoord 7 8 
Zelfstandig naamwoord 6 7 8 
Hele werkwoord 6 7 8 
Hulpwerkwoord 7 8 
Voorzetsels 7 8 
Voegwoorden 7 8 
Bijvoeglijk naamwoord 7 8 
Koppelwerkwoord 8 
Tegenwoordig deelwoord 8 
Telwoord 8 
Stoffelijk naamwoord 7 8 
Bijwoord 7 8 
Sterk bijvoeglijk naamwoord 8 
Bijvoeglijk voltooid deelwoord 8 
Persoonlijk voornaamwoord 7 8 
Aanwijzend voornaamwoord 7 8 
Bezittelijk voornaamwoord 7 8 
Vragend voornaamwoord 7 8 
Zinsontleding
Persoonsvorm 6 7 8 
Onderwerp 6 7 8 
Lijdend voorwerp 7 8 
Meewerkend voorwerp 7 8 
Werkwoordelijk gezegde 7 8 
Naamwoordelijk gezegde 8 
Taalbeschouwing
Synoniemen 6 7 8 
Homoniemen 7 8 
Afkortingen 6 7 8 
Groepen 7 8 
Tegenstellingen 6 7 8 
Hoeveelheden 6 7 8 
Samenstellingen 7 8 
Vergrotende trap 6 7 8 
Woordenschat 6 7 8 
Gebiedende wijs 7 8 
Moeilijke meervoud 6 7 8 
Spreekwoorden 6 7 8 
Stedenspel 7 8 
Oud geld 7 8 
Begrijpend Lezen

Deze website
werkt optimaal met

Oefeningen Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8
Welk woord is weg 5 6 7 8 
Les 1   Les 2 Les 3    
Lees en antwoord 5 6 7 8 
Les 1   Les 2 Les 3   Les 4    
De goede volgorde 5 6 7 8 
Les 1   Les 2 Les 3   Les 4    
Zoek de zin 5 6 7 8 
Les 1   Les 2 Les 3   Les 4 Les 5   Les 6 Les 7
Samenvatten 5 6 7 8 
Les 1   Les 2 Les 3   Les 4 Les 5   Les 6 Les 7
Nauwkeurig lezen 5 6 7 8 
Les 1   Les 2 Les 3   Les 4